Център за обучение на адвокати
„Кръстю Цончев“


Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на Закона за адвокатурата и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Календар

Събития и обучения Научи повече

Новини

Статии и публикации Научи повече

Защита на личните данни

Политика и вътрешни правилаНаучи повече