Уважаеми колеги,

Във връзка с извършване на социологическо изследване сред българските адвокати, чиито цели са:

  1. Да провери степента, в която е засегната адвокатската професия от COVID кризата;
  2. Да проучи мнението на адвокатите за възможната държавна подкрепа на адвокатската практика в условията на пандемия;
  3. Да провери как адвокатите възприемат институционалното и социално позициониране на професията;
  4. Да генерира идеи за справяне с  най-често срещаните проблеми в адвокатската практика и в организацията на адвокатурата;

молим всеки от Вас, който желае, да попълни приложената анкетна карта на следния линк:

Уведомяваме Ви, че с оглед по-лесното попълване на анкетната карта във връзка със социологическото изследване сред адвокатите, сме предвидили както ел. формат в Word, така и линка с въпросника по-горе ( http://surveys.globalmetrics.eu/lime/index.php/926576/lang/bg/newtest/Y), като системата е задействала непълен вариант на анкетата в Word.
Уверяваме Ви, че създадената организация ще отчете всички попълнени анкетни карти и мнението на всеки един адвокат ще бъде взето предвид от социологическата агенция, която извършва изследването.