На 21.11.2022 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ беше открит Специализираният курс за защита от домашно насилие, който ще се провежда в периода 21-25 ноември 2022 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., в навечерието на 25 ноември – Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени.
Курсът беше открит от главния секретар на ЦОА Томислав Тошков и председателя на Националното бюро за правна помощ Наталия Илиева, които подчертаха целенасочените общи усилия на Центъра и НБПП за повишаване професионалната квалификация на адвокатите, предоставящи правна помощ по дела за домашно насилие.
Първата лекция в рамките на курса е на тема: „Психологичните теории за насилието. Психологичен и психиатричен контекст на домашното насилие“ с лектори: г-жа Дияна Видева от Асоциация „Деметра“ и д-р Елена Недялкова Михайлова – психиатър.
На 22.11.2022 г. ще се проведе обучение на тема: „Практика на ЕСПЧ по дела относно домашно насилие и насилие, основано на пола“ с лектор: адвокат Диляна Гитева.
На 23.11.2022 г. семинарът ще е на тема: „Защитата от домашно насилие в гражданскоправен аспект: ЗЗДН и СК“ с лектор: съдия Галя Вълкова.
На 24.11.2022 г. ще бъде разгледан наказателноправният аспект на домашното насилие от съдия Мария Дончева.
Курсът ще завърши на 25.11.2022 г. с лекция на тема: „Проблеми на реферирането между институции и услугите за жертвите на насилие“, която ще бъде представена от д-р Елена Недялкова Михайлова и г-жа Дияна Видева.
Всички обучения, с изключение на това на 23.11.2022 г. (което ще бъде само присъствено), се провеждат в хибриден формат, с излъчване в Zoom.