Днес бе публикувано решение на Висшия адвокатски съвет, с което единодушно е подкрепено предложението за поемане на разноските на млади адвокати за участие в „Дните на адвокатите“. Решението предвижда поемането на разноските на един адвокат от всяка адвокатска колегия от страната, като изборът ще бъде на съответния адвокатски съвет.

Очакваме в най-кратък срок адвокатските колегии да заявят участието на младите адвокати, чиито разноски ще бъдат поети.

 

Информация относно Дните на адвокатите можете да намерите на следния линк: