Народните представители Анна Александрова, Емил Димитров, Иглика Иванова-Събева и Симеон Найденов внесоха на 08.11.2019 г. в НС законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. От Висшия адвокатски съвет припомнят, че решението за неговото внасяне е взето от Съвета на заседание в средата на месец юли т.г.

Законопроектът можете да видите от следния линк: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157217/

Линк към новината на сайта на ВАдвС: https://www.vas.bg/bg/a/vnesokha-zakonoproekt-za-izmenenie-i-doplnenie-na-zakona-za-advokaturata