На 22.02.2019 г. в ЦОА “Кръстю Цончев” се проведе Ден на отворените врати. По време на мероприятието беше представен публично отчетът за дейността на Центъра за 2018 г., както и справка за развитието на ЦОА от неговото създаване до днес. Участие взеха всички членове на УС – председателят адв. Йордан Йорданов, адв. Емилия Недева, адв. Любомир Денев, проф. Дончо Хрусанов и адв. Румен Кирилов. Координаторът на дейността Томислав Тошков демонстрира технологичните нововъведения и новия сайт на ЦОА и обсъди с присъстващите председатели и членове на адвокатските колегии от страната процедурата по заявяване на семинари, плановете и програмите. Сътрудникът Павла Сивова представи анализ на постъпилите анкетни карти за оценка на дейността на Центъра. Поздравления поднесоха адв. Людмил Рангелов – зам.-председател на ВАдвС, от името на Висшия адвокатски съвет, както и адв. Траян Марковски и адв. Даниела Доковска – едни от създателите на Центъра за обучение на адвокати, които поздравиха УС и изразиха желанието си ЦОА да се превърне в Академия за адвокати.