На 15.02.2019 г. беше дадено началото на Едногодишното продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС в гр. Пазарджик. Курсът беше открит от кмета на гр. Пазарджик г-н Тодор Попов, заместник-областния управител на Област Пазарджик г-н Йордан Кожухаров, председателя на Адвокатската колегия – Пазарджик адв. Кирил Александров и председателя на УС на ЦОА “Кръстю Цончев” адв. Йордан Йорданов. Лектори на първия модул са проф. дюн Атанас Семов, носител на Катедра “Жан Моне” на ЕС, съдия в Конституционния съд и ръководител на обучението, както и доц. д-р Юлия Захариева – доайен на правото на ЕС в България. Участниците в курса са над 80.