Екип

Председател на УС:

доц. д-р Боряна Мусева, адв.

 

Представителство:

Фондацията се представлява от председателя на Управителния съвет доц. д-р Боряна Мусева, адв.

 

Главен секретар:

Томислав Тошков

 

Членове на УС:

доц. д-р Боряна Мусева

адв. Валентин Брайков

адв. Валя Гигова

адв. Ралица Негенцова

доц. д-р Траян Конов, адв.

 

Служители:

Руска Демирова – технически сътрудник

Велислава Никифорова – организатор обучения

Юлияна Раева – домакин