Екип

Председател на УС:

адв. Йордан Цветанов Йорданов

 

Представителство:

Фондацията се представлява от председателя на Управителния съвет адв. Йордан Йорданов.

 

Координатор – ръководител на администрацията:

Томислав Тошков

Членове на УС:

адв. Емилия Недева

адв. Любомир Денев

адв. Румен Кирилов

Служители:

Руска Демирова – технически сътрудник

Велислава Никифорова – организатор обучения

Юлияна Раева – домакин