Екип

Председател на УС:

доц. д-р Боряна Мусева, адв.

 

Представителство:

Фондацията се представлява от председателя на Управителния съвет доц. д-р Боряна Мусева, адв.

 

Главен секретар:

Томислав Тошков

Научен секретар:

адв. Валя Гигова

 

Членове на УС:

доц. д-р Боряна Мусева

адв. Валя Гигова

адв. Ралица Негенцова

доц. д-р Траян Конов, адв.

адв. Явор Нотев

 

Служители:

Юлияна Раева – домакин

Полина Дянкова – сътрудник по научноизследователската дейност

Стефан Каралеев – сътрудник по научноизследователската дейност