27.03.2019 г.) в ЦОА “Кръстю Цончев” се провежда Закриваща конференция по проект BG05SFOP001-3.001-0020 “Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”. Мероприятието беше открито от председателя на НБПП г-жа Елена Чернева. Зам.-председателят на Бюрото г-жа Вилма Василева представи резултатите по проекта. Сред участниците в събитието са председателят на Висшия адвокатски съвет г-жа Ралица Негенцова, г-н Емил Димитров – народен представител в 44-тото Народно събрание и адвокат, г-н Йордан Йорданов – председател на УС на ЦОА, членове на Висшия адвокатски съвет, Националното бюро за правна помощ и Центъра за обичение на адвокати “Кръстю Цончев”, председатели и членове на адвокатски колегии от страната, както и експерти по проекта.