Днес (01.10.2019 г.) започна Курсът за подготовка на кандидатите, които ще се явят на изпита за адвокати и младши адвокати. Семинарът покрива материята от тематичния конспект за изпита и ще продължи до 04.10.2019 г. Лектори ще бъдат адв. Ивайло Костов (гражданско право и процес), гл. ас. д-р Капка Георгиева (административно право и процес), адв. Иглика Василева (наказателно право и процес), проф. дюн Георги Митов (наказателно право и процес), съдия Калина Анастасова (гражданско право и процес) и проф. дюн Иван Русчев (търговско право). Участниците в семинара са над 60 души.

01