На 10-11.05.2019 г. се проведе Първият модул от Курса по вещно право в Пловдив. Над 100 са участващите адвокати в Специализираното задълбочено обучение по вещно право, организирано от ЦОА “Кръстю Цончев” съвместно с Адвокатска колегия – Пловдив. То беше открито на 10.05.2019 г. в хотел “Марково” до гр. Пловдив, а по време на първия от общо осемте модула лектори бяха изтъкнатите специалисти и експерти в областта адв. Валентина Бакалова от САК и адв. Любомир Денев – член на УС на ЦОА и научен ръководител на курса.