Днес (05.10.2019 г.) в гр. Урануполи, Република Гърция се провежда семинар на тема: “Градините на Света Богородица – минало, настояще и бъдеще” с лектор: г-н Емил Велинов, директор на Дирекция “Вероизповедания” към Министерския съвет на Република България. Следващата тема е изнесена от г-жа Жасмина Донкова – доктор по теология и сравнително религиознание, която разглежда въпросите за правото на вероизповедание, религиозните институции и промените в Закона за вероизповеданията. В изнесения семинар, организиран от ЦОА “Кръстю Цончев”, участват 50 души, а вчера мъжете имаха възможност да посетят Атон и българския манастир в Монашеската република – “Св. Георги Зограф”. Междувременно дамите се насладиха на морски круиз около полуострова, на който се намира Света гора.