На 06.03.2020 г. в БАН, зала “Проф. Марин Дринов”, се проведе организираната от Българската асоциация за европейско право и Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” конференция на тема: “Защита на потребителя – големите стъпки в българското право и връзката им с правото на ЕС”. Събитието беше открито от председателя на УС на ЦОА адв. Йордан Йорданов, който приветства събралите се близо 200 участници. Модератор на първата част, която включва доклади на адв. Деян Драгиев, съдия Тотка Калчева и адв. Димитър Деков, бе адв. Кина Чутуркова. През втората част своите изложения представиха съдия Константин Кунчев и Радостина Камишева – референдер в кабинета на съдия Александър Корнезов, а модератор беше съдия Николай Ангелов. Заключителната част включваше лекция на председателя на УС на БАЕП Александър Арабаджиев – съдия в Съда на Европейския съюз.