Българската асоциация по европейско право
и
Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

имат удоволствие да Ви поканят да участвате на конференция на тема:

„Защита на потребителя – големите стъпки в българското право и връзката им с правото на ЕС“

Дата и място на провеждане:
6 март 2020 г. от 14:00 ч.,
зала „Проф. Марин Дринов“, БАН
ул. „15-ти ноември“, гр. София

Събитието се организира в рамките на програмата за подготовката на домакинството на България през 2022 г. на XXX конгрес на Международната федерация за Европейско право, чийто член е Българката асоциация за европейско право.

ПРОГРАМА

14 – 14.30 – Регистрация
14.30 часа – Откриване. Част 1 с модератор адв. Кина Чутуркова

* Баланс между потребителските права и интересите на търговския оборот – сравнителноправен анализ в светлината на съдебната практика и международния граждански процес (адв. Деян Драгиев)

* Служебна проверка на съда за неравноправни клаузи в потребителските договори – проблеми в съдебната практика преди и след измененията на ГПК с ДВ бр.86/27.10.2017г. и ДВ бр.100/20.12.2019г. (съдия Тотка Калчева)

* Предизвикателствата пред алтернативното решаване на потребителски спорове в България (адв. Димитър Dekов)
16 – 16.30 часа – кафе пауза
16.30 часа – Част 2 с модератор съдия Николай Ангелов

* Процесуални гаранции за ефективност на защита от неравноправни клаузи, изведени в практика на СЕС. Прилагането им в практиката на българските съдилища, тенденции и перспективи за развитие
съдия Константин Кунчев

* Модернизирането на правилата за защита на потребителите –
необходимост или реалност“
Радостина Камишева, референдер в кабинета на съдия Александър Корнезов

18.00 часа – Заключителна част и дискусия
Съдът на ЕС – гарант за правата на потребителите в условията на
динамичните обществени отношения
съдия Алексадър Арабаджиев