На 15.10.2020 г. Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” съвместно с адв. д-р Мариана Митова, Дирекция “Вероизповедания” на Министерския съвет на Република България и Съюза на юристите в България провежда Кръгла маса на тема: “Възстановителното правосъдие – алтернатива за превенция на агресията и насилието”.
Научният форум бе открит от председателя на УС на ЦОА “Кръстю Цончев” адв. Йордан Йорданов и останалите съорганизатори – адв. д-р Митова, Жасмина Донкова (която прочете поздравителен адрес от директора на Дирекция “Вероизповедания” Емил Велинов), Владислав Славов (председател на СЮБ).
Участници в дискусията са адвокати, университетски преподаватели, представители на Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието, Съюза на учителите в България и др.
Повече в медиите: