Започна Курсът за длъжностни лица по защита на личните данни с лектори д-р Невин Фети и г-н Божидар Божанов. Обучението се организира от ЦОА “Кръстю Цончев” и ще се проведе в периода 14-15 май 2019 г. Участници в курса са над 60 адвокати. Целта на семинара е задълбочено и целенасочено обучение на адвокати по прилагането на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), приложим пряко във всички държави членки на ЕС, считано от 28.05.2018 г., като чрез този курс се създава и възможността адвокатите, които са го завършили успешно, да бъдат сертифицирани като Длъжностни лица по защита на личните данни по Регламент 2016/679 като начин да се отворят нови хоризанти и нови способи за развитие на адвокатската професия.

Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а от 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертационен труд и придобива образователно-научна степен „доктор” по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация.

През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. Била е адвокат в Софийската адвокатска колегия /2002-2003/, работила е в Държавната комисия по сигурност на информацията /2003-2004/, заемала е последователно длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи /2004-2012/. В периода 2007-2011 е секретар на Президента на Република България по юридически въпроси. Хоноруван преподавател по дисциплината “Гражданско право – обща част” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии.

Д-р Фети е съветник по правните въпроси на Президента на Република България г-н Румен Радев и е зам.-председател на Стратегическия съвет към държавния глава.

Божидар Божанов е софтуерен инженер и програмист с над 10 години опит в международни компании. Работил е по разнообразни проекти в сферите на телекомуникациите, навигационните системи и електронното управление, както и защитата и обработването на лични данни. Лектор е на множество конференции и е сред популярните блогъри в техническата сфера.

Експерт е по електронно управление и заедно с други експерти от ИТ сектора, разработва проекти, които да улеснят комуникацията между държавата и гражданите. В следствие на това става съветник за електронно управление на вицепремиера Румяна Бъчварова, където участва в изготвянето и прокарването на нормативни и стратегически промени, които да осигурят успешното въвеждане на електронното управление, в т.ч. електронната лична карта, отворения код на системите и отварянето на данните на администрациите.