Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за изпита за адвокати и младши адвокати на есенната сесия през 2019 г., че курсът ще се проведе в гр. София, ул. “Цар Калоян” 8, ет. 4 (Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”) на 01-02-03-04.10.2019 г. /вторник-петък/ при такса за участие в размер на 200 лева. Занятията ще са с продължителност от 09:00 ч. до 18:00 ч. всеки ден. В таксата се включват по две кафе паузи на ден.

Записването за курса ще бъде в периода 02.09.2019 г. – 27.09.2019 г. на тел. 02/980 10 92, както и на e-mail: coa@abv.bg. Необходимо е да посочите трите имена, колегията, чрез която кандидатствате, завършен университет, електронна поща и телефон за обратна връзка.

Таксата за участие в размер на 200 лв. се внася след записване или едновременно със записването на съответния кандидат, но не по-късно от 27.09.2019 г. по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” в “Уникредит Булбанк”:

IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918

BIC: UNCRBGSF

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на центъра – coa@abv.bg .

Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара.

Местата са ограничени.