Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за изпита за адвокати и младши адвокати на пролетната сесия през 2020 г., че курсът ще се проведе в гр. София, ул. “Цар Калоян” 8, ет. 4 (Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”) на 06-07-08-09 април 2020 г. /понеделник-четвъртък/ при такса за участие в размер на 200 лева. Занятията ще са с продължителност от  9:00 ч. до 18:00 ч. всеки ден. В таксата се включват по две кафе паузи на ден.

Записването за курса ще бъде в периода 10.03.2020 г. – 02.04.2019 г. на e-mail: advotrainingbg@gmail.com, както и на тел. 0884 922 913 от 09:30 ч. до 16:30 ч. Необходимо е да посочите трите имена, колегията, чрез  която кандидатствате, завършен университет, електронна поща и телефон за обратна връзка.

Таксата за участие в размер на 200 лв. се внася след записване на съответния кандидат, но не по-късно от 02.04.2020 г. по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” в “Уникредит Булбанк”:

IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918

BIC: UNCRBGSF

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на центъра –advotrainingbg@gmail.com .

Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара.

Местата са ограничени.

ВНИМАНИЕ!!! С оглед епидемиологичната ситуация в страната е възможна промяна на датите за провеждане на Курса, за което ще Ви информираме своевременно.