Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за предстоящия изпит за адвокати и младши адвокати през м. юли 2020 г., че курсът ще се проведе в гр. София, ул. “Цар Калоян” 8, ет. 4 (Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”) на 06-07-08-09 юли 2020 г. /понеделник-четвъртък/ при такса за участие в размер на 200 лева. Занятията ще са с продължителност от  9:00 ч. до 18:00 ч. всеки ден. В таксата се включват по две кафе паузи на ден.

Записването за курса ще бъде в периода 19.06.2020 г. – 02.07.2020 г. на e-mail: advotrainingbg@gmail.com, както и в работни дни на тел. 02/980 10 92, 0884 922 913 от 09:30 ч. до 16:30 ч. Необходимо е да посочите трите имена, колегията, чрез  която кандидатствате, завършен университет, електронна поща и телефон за обратна връзка.

Таксата за участие в размер на 200 лв. се внася след записване на съответния кандидат, но не по-късно от 02.07.2020 г. по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” в “Уникредит Булбанк”:

IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918

BIC: UNCRBGSF

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на центъра – coa@abv.bg .

 

Забележка: Записаните за отменения през м. април 2020 г. курс НЕ Е необходимо да се записват отново, а директно да заплатят таксата за участие в посочения по-горе срок и да изпратят сканираното платежно на ел. поща.

Заплатилите таксата за участие за отменения през м. април 2020 г. курс НЕ Е необходимо повторно да изпращат данни и/или сканираното платежно нареждане, а директно да заповядат на посочените дати за провеждане на курса.

 

Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара.

Местата са ограничени.

 

ВНИМАНИЕ!!! С оглед епидемиологичната ситуация в страната допускането до залата за провеждане на курса ще става само след дезинфекция на ръцете и поставяне на лична предпазна маска. Молим Ви да се снабдите с необходимите защитни средства (маски) за целия период на провеждане на курса.