Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за предстоящия изпит за адвокати и младши адвокати – есенна сесия на 2022 г., че курсът ще се проведе в гр. София, ул. “Цар Калоян” 8, ет. 4 (Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”) на 10-11-12-13-14 октомври 2022 г. /понеделник-петък/ при такса за участие в размер на 250 лева. Занятията ще са с продължителност от  9:00 ч. до 18:00 ч. всеки ден. В таксата се включват по две кафе паузи на ден. Програмата за курса можете да откриете тук.

Записването за курса ще бъде в периода 16.09.2022 г. – 06.10.2022 г. на e-mail: coa@abv.bg, както и в работни дни на тел. 02/980 10 92 от 09:30 ч. до 16:30 ч. Необходимо е да посочите трите имена, колегията, чрез  която кандидатствате, завършен университет, електронна поща и телефон за обратна връзка.

Таксата за участие в размер на 250 лв. се внася след записване на съответния кандидат, но не по-късно от 06.10.2022 г. по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” в “Уникредит Булбанк”:

IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918

BIC: UNCRBGSF

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на Центъра – coa@abv.bg .

Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара.

Местата са ограничени.