Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – пролетна сесия, 2019 г.

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за изпита за адвокати и младши адвокати през пролетната сесия на 2019 г., че курсът ще се проведе в гр. София, ул. “Цар Калоян” 8, ет. 4 (Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”) на 15-16-17-18 април 2019 г. /понеделник-четвъртък/ при такса за участие в размер на 200 лева. Занятията ще са с продължителност от  09:00 ч. до 18:00 ч. всеки ден. В таксата се включват по две кафе паузи на ден.

Записването за курса ще бъде в периода 20.03.2019 г. – 10.04.2019 г. на тел. 02/980 10 92,  02/980 24 92, 0885 172 777, 0884 922 913 от 09:30 ч. до 16:30 ч., както и на e-mail: coa@abv.bg. Необходимо е да посочите трите имена, колегията, чрез  която кандидатствате, завършен университет, електронна поща и телефон за обратна връзка.

Таксата за участие в размер на 200 лв. се внася след записване на съответния кандидат, но не по-късно от 10.04.2019 г. по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” в “Уникредит Булбанк”:

IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918

BIC: UNCRBGSF

 

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на центъра – coa@abv.bg .

Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара.

Местата са ограничени.