Лектори ще бъдат адв. д-р Мариана Митова, г-жа Люба Попова и проф. д-р Велислава Чавдарова.

Записването за курса ще се извърши в периода 16.11.2020 г. – 01.12.2020 г. на е-поща: coa@abv.bg. Необходимо е да се посочат трите имена, електронна поща, телефон за контакт и личния номер на адвоката.

Таксата за участие е в размер на 285 лева и се внася след записване на участника, но не по-късно от 01.12.2020 г. по банковата сметка на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” в „Уникредит Булбанк”:

IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918
BIC: UNCRBGSF

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на Центъра – coa@abv.bg.
Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара. В таксата са включени по две кафе-паузи на ден.