Уважаеми колеги,

Споделяме с Вас всички материали, изпратени ни от проф. д.ю.н. Атанас Семов, от проведения Онлайн курс на тема: „Защита на основните права в ЕС. ХОПЕС и ЕКПЧ. Гражданство на ЕС и права на гражданите на ЕС“.

0-ХОПЕС-РАЗЯСНЕНИЯ-НОВ!

0-ХОПЕС-текст

1-гражданство на ЕС – въведение!

1-модул 1

2-гражданство на ЕС-права!

2-модул 2

3а-ОБЩА СХЕМА НА ПРАВОТО НА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ!

3-икономически права-общо

3-модул 3

4-модул 4

4-обхванати права

5-модул 5

5-обхванати лица!

6-ограничения!

7-политически права

ЕС и ЕКПЧ-1-систематизация на проблемите

ЕС и ЕКПЧ-2-анализ

ЕСи ЕКПЧ-3-за особената роля на СЕС

Права на гражданите на ЕС – Том IV – Приложно поле на ХОПЕС

Права на гражданите на ЕС – Том V – Прилагане на ХОПЕС

Права на гражданите на ЕС – Том І – Правен режим на защитата на правата на човека в ЕС

Права на гражданите на ЕС – Том ІІ – Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение

Права на гражданите на ЕС – Том ІІІ – Не-присъединяване към ЕКПЧ и принцип на недискриминация

Прилагане на ХОПЕС-Наръчник

Прилагане на ХОПЕС-Таблица

Прилагане на ХОПЕС-Требник

Приложно поле на ХОПЕС – Наръчник

Приложно поле на ХОПЕС – Требник