На 25.10.2019 г., в Европейския ден на адвоката, в гр. Видин се провежда организираната от Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” Международна кръгла маса на тема: “Устройствени и етични правила за упражняване на адвокатската професия в България, Сърбия, Румъния и Словения”. Събитието беше открито от председателя на УС на ЦОА “Кръстю Цончев” адв. Йордан Йорданов, зам.-председателя на Висшия адвокатски съвет адв. Атанас Стоянов, а от името на домакините участниците в конференцията приветства председателят на Адвокатска колегия – Видин адв. Кирил Груев. Международните гости са: адв. Татяна Ахлин (Словения), адв. Ясмина Виданович (Сърбия), както и делегация от адвокати от побратимените на Видин градове в Румъния. В международния форум участват още членове на Висшия адвокатски съвет, представители от адвокатските колегии от страната, както и членове на УС на ЦОА “Кръстю Цончев”.