Уважаеми колеги,

На основание Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно мерките във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и забраната за провеждане на всякакви масови мероприятия на закрито в цялата страна, Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“  преустановява присъственото провеждане на семинарите в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев“, находяща се в гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4, пред публика до второ нареждане, като същите ще бъдат излъчвани  онлайн в реално време на сайта на ЦОА – www.advotraining.bg в секцията „Видео“ (линк към страницата – моля, кликнете върху текста). Въпросите, които имате към лекторите, моля да изпращате на е-поща  coa@abv.bg и те ще бъдат предоставени за отговор в края на обучението.
Отменя се и представянето на книгата на д-р Симона Велева „Свободата на словото“, което беше насрочено за 17.03.2020 г., като ще бъде пренасрочено за друга дата.
При промяна на обстоятелствата и изцяло отменени семинари, ще Ви информираме своевременно.