Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Вторият модул от курса по ПЕС в гр. София ще се проведе на 31 май, 1 и 2 юни 2019 г. (петък, събота и неделя) по предварително обявения график, като мястото на провежане е както следва: 31 май (петък) от 14:00 ч. до 19:00 ч. в 272-ра аудитория на СУ „Св. Климент Охридски“ (Ректорат, Северно крило, ет. 3); 1 юни (събота) от 10:00 ч. до 18:00 ч. в 272-ра аудитория на СУ „Св. Климент Охридски“ (Ректорат, Северно крило, ет. 3); 2 юни (неделя) от 10:00 ч. до 14:00 ч. в 239-та аудитория на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (бул. „Драган Цанков“ 8, Централно фоайе, ет. 2).