Уважаеми колеги,

На 26.11.2021 г. беше проведена работна среща между Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и директора на Националния институт на правосъдието г-жа Миглена Тачева. В рамките на срещата беше обсъдено желанието на Центъра за обучение на адвокати за сътрудничество между двете институции при осъществяване на обучителни дейности, които могат да допринесат за изграждане на съвременния облик на българската съдебна система и да издигнат престижа на юридическата професия в обществото.

В резултат на срещата и усилията на Управителния съвет на ЦОА в тази насока, НИП ни информира, че в Портала за електронно обучение е обособен раздел, наречен „е-Читалня за адвокати“, където на разположение на адвокатите се намират систематизирани електронни разработки в областта на гражданското, административното и наказателното право и техните европейски измерения.
Достъп до е-Читалнята за адвокати може да бъде получен след регистрация в Портала за електронно обучение на НИП (https://e-Iearning.nij.bg). Тези, които вече имат регистриран профил там, могат да го използват. Лице за контакт при необходимост от допълнителна информация – Дорина Христова, d.hristova@nij,bg, 02/9359136.

Нека тази нова възможност да бъде нашият коледен подарък към българските адвокати и израз на стремежа към постоянно усъвършенстване и надграждане на професионалното ниво и експертни знания на адвокатурата!

Желаем Ви светли коледни и новогодишни празници!

С уважение,
УС на ЦОА „Кръстю Цончев“