Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че програма HELP на Съвета на Европа организира онлайн курс относно борбата срещу расизма, ксенофобията, хомофобията и трансфобията. Той вече е достъпен на английски език в платформата за електронно обучение на програма HELP. Актуализираният HELP курс „Борба срещу расизма, ксенофобията, хомофобията и трансфобията“ обхваща по интерактивен начин ключовите понятия, европейските актове за недискриминация и впечатляваща съдебна практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и на Съда на Европейския съюз (СЕС), в допълнение към решенията на Европейския комитет по социални права. Един от ключовите справочни материали за разработването на този курс е Наръчникът по европейско право за недискриминация, разработен съвместно от Агенцията на ЕС за основните права и Европейския съд по правата на човека.

Курсът се състои от 3 общи модула: Въведение, ключови концепции и правна рамка, както и 2 специфични модула по расизъм и ксенофобия и хомофобия и трансфобия.

Курсът е свободно достъпен във формат за самообучение на платформата за електронно обучение CoE HELP e-learning platform. Общата продължителност на новото издание на онлайн курса е приблизително шест часа и тези, които го завършат във формат за самообучение, могат да получат електронна „Декларация за постижение“.

Тук можете да намерите кратко видео за курса: https://vimeo.com/525164061

Също така, тази новина е публикувана на уебсайта на HELP и акаунтите в социалните мрежи:

Уебсайт: https://go.coe.int/SGvVE

Фейсбук: https://bit.ly/3d8ATXe

Туитър: https://twitter.com/CoEHELP/status/1376544680406581249

Линкът за регистрация за откриващото събитие е активен до 27 април 2021 г. на следния адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2104_HEUII_Launch_HELP_FARXHT

Цялата информация за курса, условията и сроковете за кандидатстване, можете да откриете в приложения файл на английски език (моля, кликнете върху текста).