Уважаеми колеги,

Споделяме с Вас обобщените анализи на резултатите от завършените проекти за анализ на становищата и исканията на Висшия адвокатски съвет пред Конституционния съд на Република България, пред или с участието на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд.

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ДЕЛАТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПО КОИТО Е ВЗЕЛ УЧАСТИЕ ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ (2010 – 2019 г.)

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ТЪЛКУВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАТА КОЛЕГИЯ (ОСНК) НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД (2010 – 2019 г.)