Препоръки на съвета на адвокатските колегии и правните общества в Европа (САКПО) относно резултатите от подготовката и обучението на европейски адвокати

Превод-извлечение от английски език

Декларация приета на конференцията „Обучението на адвокатите в Европа“ проведена в Рим на 6-7-8.11.2008 г.