ПОКАНА

Уважаеми колеги,

На 16.06.2020 г. на сайта на Висшия адвокатски съвет беше публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. В мотивите към него се посочва, че минималните размери на адвокатските възнаграждения са важна отправна точка в отношенията между адвоката и клиента, но също така, когато касаят процесуално представителство, рефлектират в отношенията между страните по делото с оглед предвидената в процесуалните закони отговорност за разноски, която понася изгубилата делото страна. Предложенията и становищата по проекта могат да се изпращат до 16.07.2020 г. на е-поща на ВАдвС.

В тази връзка, ръководството на Висшия адвокатски съвет и Центърът за обучение на адвокати  „Кръстю Цончев“ организират публично обсъждане, каквото вече проведохме по отношение на ЗИД на ЗА от 08.11.2019 г., чията основна цел да бъде осигуряване на публичност и прозрачност чрез включване и обобщение на мненията и предложенията на възможно най-широк кръг заинтересовани лица за вземане на най-правилното възможно решение.

Обсъждането ще се проведе на 16.07.2020 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, зала 3. (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4).

Линк към проекта на НИД на Наредба 1 (моля, кликнете върху текста).