Уважаеми колеги,

 

Благодарим на всички, които изявиха желание да се включат в курса на програмата HELP на Съвета на Европа на тема: „Labour Rights as Human Rights“.

Общият брой на участниците бе твърде голям – 97, а местата – едва 25, поради което селекцията бе изключително трудна за комисията, която прегледа документите на всички кандидати и извърши подбора. При подбора на участниците бе използван комплексен критерий: представителство на адвокати от всички адвокатски колегии; опит в областта на трудовоправните спорове; минимален стаж поне две години, познания по ЕКПЧ и езикова компетентност.

Тук можете да откриете списъка на одобрените участници, който вече е изпратен на организаторите на курса и към него са посочени електронните адреси на всеки от включените адвокати. Избраните участници ще получат на своите пощи съобщения от HELP относно начина за пътуване и билетите, които ще бъдат закупени служебно и изпратени по електронната поща на всеки един.

Моля, обърнете внимание на указанията за представяне (или изпращане на бордните карти) след приключването на командировката до Варшава с оглед отчетността по проекта.

Информираме останалите кандидати, че при проявено желание от тяхната страна след приключването на този он-лайн курс, когато всички материали вече бъдат достъпни и на български език, Центърът за обучение на адвокати е на разположение да предложи повторението на този курс в същия формат – он-лайн.

Освен това, организаторите на програмата, отчитайки големия интерес от страна на българските адвокати, ще се опитат да организират още един курс, ако получат разрешение за това и с оглед наличните финансови възможности.

По отношение на хотелското настаняване и трансферите, всеки един от участниците ще получи на посочените мейли за контакт, подробна информация с конкретни предложения в тази насока.