Онлайн семинари по време на извънредното положение

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” взе решение да продължим семинарната дейност онлайн, като излъчваме обучения по актуални теми, свързани с извънредното положение и мерките срещу разпространението на COVID-19, на сайта ни www.advotraining.bg  в секцията „Видео”, а някои от тях – на нашата Фейсбук страница – https://www.facebook.com/AttorneysTrainingCenter/ на живо, в реално време.

В рамките на обявеното извънредно положение, както и докато е в сила забраната за провеждане на масови мероприятия на закрито, всеки делничен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч. (както и в събота – 11.04.2020 г.), Ви предлагаме интересни и полезни семинари, както следва:

 

1.) Дата на провеждане: 30.03.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Мерки за ограничаване на заразни заболявания: какво (не) можем?”

Лектор: адв. Мария Шаркова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

2.) Дата на провеждане: 31.03.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Спиране на административните и съдебни производства и удължаване  действието на срочни административни актове по правилата на чл. 3 и чл. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. в ДВ, изв. бр. 28/ 24.03.2020 г.). Предоставяне на административни услуги и производства по издаване и изпълнение на административни актове по ЗУТ и ЗКИР при условията на обявено извънредно положение”

Лектор: адв. Валентина Бакалова

Семинарът ще се излъчи на живо на сайта на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1 и материал 2

 

3.) Дата на провеждане: 01.04.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Родителската отговорност по време на извънредното епидемиологично положение и съхраняването на основното право на семеен живот. Изпълнение на съдебните решения за родителски права по време на кризисните мерки във връзка с  извънредното положение. Родителското отчуждение като форма на емоционално и психическо насилие в нарушение на правото на семеен живот”

Лектор: адв. Йорданка Бекирска

Семинарът ще се излъчи на живо на сайта на ЦОА.

 

4.) Дата на провеждане: 02.04.2020 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Значение на техническите изисквания при сделки с реални части от урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради. Въвеждане в експлоатация и новите моменти в данъчното облагане на новопостроени сгради”

Лектор: адв. Валентина Бакалова

Семинарът ще се излъчи на живо на сайта на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

 

5.)  Дата на провеждане: 03.04.2020 г. (петък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Производството по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. – има ли допирателни с производството за упражняване на родителски права по Семейния кодекс? Как да предпазим от злоупотреби с извънредното епидемиологично положение?”

Лектор: адв. Йорданка Бекирска

Семинарът ще се излъчи на живо на сайта на ЦОА.

 

6.)  Дата на провеждане: 06.04.2020 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Тема: „Развитие на съдебните и административните производства съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. в ДВ, изв. бр. 28/ 24.03.2020 г.) и решенията на СК на ВСС и отделните административни ръководители на съдилищата в България. Съвместимост с Европейската конвенция за правата на човека и изискването за пропорционалност съгласно европейското право”

Лектор: съдия Николай Ангелов

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

 

7.) Дата на провеждане: 06.04.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Защитата по наказателни дела в условията на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.”

Лектор: адв. Златка Стефанова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

8.) Дата на провеждане: 07.04.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Медицинският деликт в условията на COVID – 19”

Лектор: адв. Мария Шаркова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

Материал 2

 

9.) Дата на провеждане: 08.04.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Процесуални аспекти на делата с вещноправен характер”

Лектор: съдия Калина Анастасова

Семинарът ще се излъчи на живо на сайта на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

Материал 2

Материал 3

Материал 4

Материал 5

Допълнителен материал

 

10.) Дата на провеждане: 09.04.2020 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Извънредното положение и допустимите ограничения на основните права и свободи”

Лектори: адв. Катина Бончева и адв. Михаил Екимджиев

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

Материал 2

Материал 3

Материал 4

Материал 5

 

11.)  Дата на провеждане: 10.04.2020 г. (петък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Специфични спорове и производства, свързани с наследяването. Възстановяване на запазена част от наследство”

Лектор: съдия Калина Анастасова

Семинарът ще се излъчи на живо на сайта на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

Материал 2

Материал 3

Материал 4

Материал 5

Материал 6

Материал 7

Материал 8

Материал 9

 

12.)  Дата на провеждане: 11.04.2020 г. (събота) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Промени в трудовото законодателство за времето на извънредното положение. Мерки за запазване на заетостта”

Лектор: гл. ас. д-р Цвета Попова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

 

13.)  Дата на провеждане: 13.04.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Обзор на промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. в ДВ, бр. 34/09.04.2020 г.) и решенията на СК на ВСС и отделните административни ръководители на съдилищата в България във връзка с развитието на съдебните и административните производства

Лектор: съдия Николай Ангелов

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

14.)  Дата на провеждане: 14.04.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Пандемията домашно насилие ведно с пандемията COVID 19 – какво е решението?

Лектор: адв. Йорданка Бекирска

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

15.)  Дата на провеждане: 15.04.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Негаторните искове и етажната собственост. Актуална съдебна практика”

Лектор: адв. д-р Стоян Ставру

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

 

16.)  Дата на провеждане: 16.04.2020 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Брачни и семейни дела с международен елемент

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

Материал 2

 

17.)  Дата на провеждане: 17.04.2020 г. (петък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Правото на вероизповедание и религиозните институции в Република България“ с подтеми: „1. Основни насоки и тенденции в развитието на религиозността в България след 1989 г.; 2. Статистика и доктринален профил на регистрираните вероизповедaния в Република България (2003-2019 г.); 3. Чуждестранните мисионери и религиозни служители; 4. Явлението „етническа църква“ в България – интеграционен механизъм или самосегрегация; 5. Средни и висши религиозни училища в България; 6. Актуални въпроси, свързани с новите промени в Закона за вероизповеданията”

Лектор: г-жа Жасмина Донкова – доктор по теология и сравнително религиознание с дисертация на тема: „Конституционна уредба на държавно-църковните отношения в България (1879-1991 г.)

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

18.)  Дата на провеждане: 21.04.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Обзор на противоепидемичните мерки – правни последици

Лектор: адв. Мария Шаркова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

Материал 2

 

19.)  Дата на провеждане: 22.04.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Уреждането на изискуеми парични задължения в условията на извънредно положение

Лектори: адв. Виктор Токушев и адв. Борислава Първанова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

20.)  Дата на провеждане: 23.04.2020 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Защита на правата на човека в условията на извънредното положение

Лектор: адв. Диляна Гитева

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

21.)  Дата на провеждане: 24.04.2020 г. (петък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Административнонаказателна отговорност – процесуални аспекти. Нови моменти в условията на извънредното положение

Лектор: съдия Ваня Вълкадинова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

 

22.)  Дата на провеждане: 27.04.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Правото на ЗПКОНПИ, конфискационната отговорност
и решението на Съда на ЕС

Лектор: адв. Георги Атанасов

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

23.)  Дата на провеждане: 28.04.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Промените в част VІІ и нова част VІІІ на ГПК: Европейски трансгранични процедури по граждански и търговски дела. Международно събиране на издръжка

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

Материал 2

 

24.)  Дата на провеждане: 29.04.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Достъпът до информация във време на извънредно положение

Лектор: адв. Александър Кашъмов

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

Материал 2

Материал 3

 

25.)  Дата на провеждане: 30.04.2020 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Прекратяване на трудовото правоотношение в условията на извънредно положение

Лектор: гл. ас. д-р Цвета Попова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1 

 

26.)  Дата на провеждане: 04.05.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Електронни доказателства” – I част

Лектор: проф. д-р Георги Димитров – адвокат от САК

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

Материал 2

Материал 3

Материал 4

 

27.)  Дата на провеждане: 05.05.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Промените в АПК

Лектор: съдия Николай Ангелов

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

28.)  Дата на провеждане: 07.05.2020 г. (четвъртък) от 09:30 ч. до 12:30 ч.

Тема: „Правото на строеж и приращението. Актуална съдебна практика” 

Лектор: адв. д-р Стоян Ставру

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

29.)  Дата на провеждане: 08.05.2020 г. (петък) от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Тема: „Електронни доказателства” – II част

Лектор: проф. д-р Георги Димитров – адвокат от САК

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

30.)  Дата на провеждане: 12.05.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Защита на частноправните субекти в производствата по ЗУТ и ЗКИР, както и в производствата по принудително отчуждаване в условията на извънредно положение” 

Лектор: адв. Валентина Бакалова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

31.)  Дата на провеждане: 13.05.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Въвеждането на вечерен час и други заповеди, ограничаващи правото на свободно придвижване” 

Лектор: адв. Стефан Тихолов

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

32.)  Дата на провеждане: 15.05.2020 г. (петък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Правни проблеми на иска по чл. 135 от ЗЗД – елементи на фактическия състав, тежест на доказване, защита на ответниците” 

Лектор: проф. дюн Иван Русчев, адвокат

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

33.)  Дата на провеждане: 11.05.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. – ОТЛОЖЕН за 16.05.2020 г. (събота) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Електронни фишове – особености. Отговорността по чл. 83а и сл. от ЗАНН” 

Лектор: съдия Ваня Вълкадинова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

 

34.)  Дата на провеждане: 18.05.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Новите моменти в Закона за здравето” 

Лектор: адв. Мария Шаркова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

35.)  Дата на провеждане: 19.05.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Приемане и отказ от наследство” 

Лектор: адв. д-р Венцислав Л. Петров

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1

Материал 2

Материал 3

 

36.)  Дата на провеждане: 20.05.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Транспортни престъпления” – I част 

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев – член на ВСС

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1 (презентация)

Материал 2 (съдебно решение)

 

37.)  Дата на провеждане: 21.05.2020 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Транспортни престъпления” – II част 

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев – член на ВСС

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1 (презентация)

Материал 2 (съдебно решение)

Материал 3 (статия)

 

38.)  Дата на провеждане: 22.05.2020 г. (петък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Ревандикационен иск” 

Лектор: адв. д-р Венцислав Л. Петров

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1 (план на семинара)

Материал 2 (съдебна практика)

 

39.)  Дата на провеждане: 25.05.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Правни проблеми на иска по чл. 135 от ЗЗД – елементи на фактическия състав, тежест на доказване, защита на ответниците” (продължение)

Лектор: проф. дюн Иван Русчев, адвокат

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

40.)  Дата на провеждане: 26.05.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Сключване на договори по електронен път” 

Лектор: доц. д-р Таня Йосифова – адвокат от САК 

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1 (презентация)

Материал 2 (съдебна практика)

 

41.)  Дата на провеждане: 27.05.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Промените в заповедното производство по ГПК” – I част 

Лектор: съдия Красимир Машев

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1 (презентация)

 

42.)  Дата на провеждане: 28.05.2020 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Промените в заповедното производство по ГПК” – II част 

Лектор: съдия Красимир Машев

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1 (презентация)

 

43.)  Дата на провеждане: 29.05.2020 г. (петък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Правни проблеми на иска по чл. 134 от ЗЗД – елементи на фактическия състав, тежест на доказване, защита на ответниците” 

Лектор: проф. дюн Иван Русчев, адвокат

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

44.)  Дата на провеждане: 01.06.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Правата на детето във фокуса на съдебното производство – предизвикателство за всички участници” 

Лектор: адв. Йорданка Бекирска

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

45.)  Дата на провеждане: 02.06.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Връчване на документи и събиране на доказателства по дела с международен елемент” 

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

46.)  Дата на провеждане: 11.06.2020 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Правна рамка и процедури за отпускане на финансова компенсация на жертви на трафик на хора – граждани на трети страни” – I част (съвместно с Центъра за изследване на демокрацията и Националното бюро за правна помощ)

Лектори: д-р Мария Йорданова, адв. Диляна Гитева, адв. Наташа Добрева, г-жа Миряна Илчева

Програма на обучението можете да откриете тук (моля, кликнете върху текста).

За въпроси към лекторите и получаване на по-нататъшни материали по проекта е необходима предварителна регистрация чрез попълване на регистрационна форма (моля, кликнете върху текста, за да я изтеглите), която е необходимо да изпратите попълнена на г-жа Миряна Илчева – miriana.ilcheva@online.bg

 

47.)  Дата на провеждане: 12.06.2020 г. (петък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Правна рамка и процедури за отпускане на финансова компенсация на жертви на трафик на хора – граждани на трети страни” – II част (съвместно с Центъра за изследване на демокрацията и Националното бюро за правна помощ)

Лектори: проф. д-р Добринка Чанкова, адв. Елена Лазар (Румъния), г-жа Миряна Илчева, адв. Йорданка Бекирска, г-жа Добряна Петкова

Програма на обучението можете да откриете тук (моля, кликнете върху текста).

За въпроси към лекторите и получаване на по-нататъшни материали по проекта е необходима предварителна регистрация чрез попълване на регистрационна форма (моля, кликнете върху текста, за да я изтеглите), която е необходимо да изпратите попълнена на г-жа Миряна Илчева – miriana.ilcheva@online.bg

 

48.)  Дата на провеждане: 15.06.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Въззивно и касационно производство по НПК” – I част 

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев – член на ВСС

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1 (презентация за въззивното производство) 

 

49.)  Дата на провеждане: 17.06.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Въззивно и касационно производство по НПК” – II част 

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев – член на ВСС

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1 (презентация за касационното производство)

Материал 2 (презентация за възобновяване на наказателни дела)

 

50.)  Дата на провеждане: 18.06.2020 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Защита при дружествени спорове (иск по чл. 71 ТЗ, иск по чл. 74 ТЗ, иск за установяване на нищожност на решение)” 

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1 (презентация)

 

51.)  Дата на провеждане: 24.06.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Въззивното производство по ГПК – практически аспекти” – I част 

Лектор: съдия Красимир Машев

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1 (презентация)

 

52.)  Дата на провеждане: 25.06.2020 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Въззивното производство по ГПК – практически аспекти” – II част 

Лектор: съдия Красимир Машев

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1 (презентация)

 

53.)  Дата на провеждане: 29.06.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Актуални въпроси в защитата на личните данни – практически аспекти” – I част 

Лектори: д-р Невин Фети и г-жа Десислава Тошкова-Николова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

54.)  Дата на провеждане: 30.06.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Актуални въпроси в защитата на личните данни – практически аспекти” – I част 

Лектори: д-р Невин Фети и г-жа Десислава Тошкова-Николова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:
Материал 1 (програма)
Материал 2 (презентация)

 

55.)  Дата на провеждане: 13.07.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „“Актуални въпроси във връзка с правото на собственост. Придобивна давност. Владение и владелчески искове“ ” – I част 

Лектор: съдия Камелия Маринова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Материали от обучението:

Материал 1 (презентация)

 

56.)  Дата на провеждане: 14.07.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „“Актуални въпроси във връзка с правото на собственост. Придобивна давност. Владение и владелчески искове“ ” – II част 

Лектор: съдия Камелия Маринова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

57.)  Дата на провеждане: 22.07.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Възстановително правосъдие – въведение в обща част“ – I част

Лектор: адв. д-р Мариана Митова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

58.)  Дата на провеждане: 23.07.2020 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Възстановително правосъдие – въведение в обща част“ – II част

Лектор: адв. д-р Мариана Митова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

59.)  Дата на провеждане: 29.07.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Що е то здрава личност?“

Лектор: проф. д-р Красимира Йонкова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

60.)  Дата на провеждане: 30.07.2020 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Алтернативата на екзистенциалното невропрограмиране“

Лектор: проф. д-р Красимира Йонкова

Семинарът ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

 

Можете да изпращате Вашите въпроси към лекторите на е-поща coa@abv.bg или като коментари под публикациите във Фейсбук.

 

Пазете се и бъдете здрави!

Екипът на ЦОА „Кръстю Цончев”