Уважаеми колеги,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ съвместно с Центъра за изследване на демокрацията и Националното бюро за правна помощ организират обучение на адвокати, прокурори и съдии по проект за гарантиране на по-добра защита на правата на мигранти и бежанци – жертви на трафик на хора (TRAIN-PRO-RIGHTS) на тема: „Правна рамка и процедури за отпускане на финансова компенсация на жертви на трафик на хора – граждани на трети страни“, който ще се проведе на 11 и 12 юни 2020 г. в ЦОА „Кръстю Цончев“ с онлайн достъп през Zoom.

Програма на обучението можете да откриете тук (моля, кликнете върху текста).

За въпроси към лекторите и получаване на по-нататъшни материали по проекта е необходима предварителна регистрация чрез попълване на регистрационна форма (моля, кликнете върху текста, за да я изтеглите), която е необходимо да изпратите попълнена на г-жа Миряна Илчева – miriana.ilcheva@online.bg

Ограничение на участващите адвокати от името на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ – до 20 души.