Уважаеми колеги,

На 17.05.2021 г. бях сигнализиран от колегата Любомир Денев, член на УС на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, че във Фейсбук общността на българските адвокати колегата Маринела Ашикова е публикувала информация за предстоящите семинари в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ на тема: „Касационно производство по ГПК“ и „Изпълнително производство по ГПК“ на съответни дати: 19.05.2021 г. и 26.05.2021 г. с лектор: съдия Борислав Белазелков.

Във връзка с коментарите, с които се отправят критики към работата на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и предложенията за подобряването ѝ, прецених, че  следва да се предизвика открита, честна и почтена дискусия на Фейсбук страницата на ЦОА „Кръстю Цончев“. Поради което, оповестих информацията, предоставена ми от адвокат Денев, на Фейсбук страницата ни.

Впоследствие се получиха критики към това оповестяване със становища, че информацията е от затворена група, че съдържа лични данни и че без съгласието на затворената група и авторите на постовете не е редно да се разгласява. Лично адвокат Ашикова и други колеги ни отправиха съвет да премахнем публикацията, което и сторих.

Единствената ми цел да публикувам информацията е да предизвикам, както казах, открита, честна и почтена дискусия за работата на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, в която да вземем информирано решение за съобразяването ѝ с желанията на адвокатите.

Тъй като считам, че въпреки премахването на поста, открита дискусия по критиките и предложенията следва да бъде направена, то призовавам и моля администраторите на Фейсбук общността на българските адвокати и авторите на критичните постове и предложения към Центъра за обучение на адвокати да дадат съгласие за оповестяването им на Фейсбук страницата на ЦОА „Кръстю Цончев“ с цел дискутиране на темите.

В същото време, каня всички адвокати, които желаят да споделят мнения, предложения, да отправят критики към работата на Центъра за обучение на адвокати, на лична среща в зала 3. на ЦОА „Кръстю Цончев“ (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4) на 20.05.2021 г. (четвъртък) от 14:00 ч. при спазване на всички противоепидемични мерки.

Давам съгласието си настоящото писмо да бъде споделено във Фейсбук общността на българските адвокати.

 

С уважение,

адвокат Йордан Йорданов

Председател на УС

на ЦОА „Кръстю Цончев“