ОТЗИВИ

Обучение по право на ЕС

Моля да приемете и искрените ми благодарности за предоставената възможност за задълбочено обучение по право на ЕС, по което получих вече дипломата си на 23.03.2018г.! Семинарите, които организирате посещавам с голям интерес и са ми изключително полезни!Моля да приемете настоящото писмо като израз на благодарност, задоволство и удовлетвореност от перфектната организация и обучението!

 Поздрави и огромни благодарности към ръководството и целия Ви екип!
адв.Бригита Емилова Костова – Атанасова

личен номер 1200116710, Софийска Адвокатска Колегия

Поздравления за онлайн обучението „Искови производства по АПК“

Уважаеми колеги,

Благодаря Ви за организирания и проведен курс. Беше изключително полезен и интересен за мен. С радост ще се включа в подобен курс в областта на наказателното право и процес, ако бъде организиран такъв.
Желая Ви приятен и успешен ден!
Мария Чочова
Д-р Мария Чочова

Адвокат, Адвокатска колегия – Кюстендил Гр. Дупница 2600, ул. „Николаевска“ № 8, ет. 1, офис 17 Тел. 0888 557991

Поздравления за издаването на книгата „Медицинският деликт“ на адв. Мария Шаркова

Уважаеми Колеги,

Бих желала да изразя задволството и възхищението си от книгата „Медицинският деликт“ с автор адв. Мария Шаркова, издадена със съдействието на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Авторът адв. Мария Шаркова и наш уважаван колега, е направил едно пълно, цялостноq много задълбочено и с висока ерудиция правно изследване на медицинския деликт, неговият фактически състав и относимата и приложима съдебна практика по такива дела. Положеният от колегата Шаркова труд, заедно с редакционния екип, е доказателство, че тази материя не само вълнува много от нас, не само в професионално качество, но и като пациенти, но и доказва, че в съвременното ни общество мястото на  адвоката като защитник и правен изследовател не е загубено, а отстоява мястото си.   Книгата на адв. Мария Шаркова освен, че е безспорно доказателство за професионализма и задълбочено познаване на материята от страна на колегата, но и следва да се възприема като сигурен, надежден и успешен помощник на всеки от нас не само с казуси, свързани със защита на правата на клиентите ни, но и със защита на нашите собствени права като като пациенти.  Книгата и нейният автор ни позволяват да бъдем с едни гърди напред в дебрите на родното ни здравеопазване. Още веднъж искам да благодаря на колегата, за този нейн възхителен съдебно-правен изследователски труд, който не само че следва да се оцени, но и моля да се поощри за бъдещи нови книги в тази много актуална тематика в наши дни.

С уважение: адв. Силвия Паунова

адв. Силвия Паунова

mobile phone 0888207526 Гр.София, ул.Алабин №33,вх.А,офис 332

Благодарност към ЦОА за издаването на монографията „Медицинският деликт“ на адв. Мария Шаркова

Уважаеми дами и господа,
С настоящото писмо бихме искали да изразим благодарността си към вас за издаването на монографията „Медицинският деликт“ на адв. Мария Шаркова.

Екипът ни поема ежедневно дела и досъдебни производства по най-проблемните в системата на здравеопазването случаи – тези с деца. Експертизите ни са търсени в съдебните райони на цялата страна, тъй като спецификата на работата ни е особено сложна и трудна – детска анестезиология, реанимация и спешна медицина.
Нашите юридически познания достигат до ниво съдебна пропедевтика, съдебно-медицинска експертиза и деонтология. Изданието „Медицинският деликт“ дава обширна и детайлна информация, която е от изключителна полза не само за юристи, но и за нас – лекарите работещи като вещи лица в тази трудна материя. Чрез нагледното и неутежнено съдържание на книгата, всеки работещ в системата на здравеопазването може значително да повиши както собствената си сигурност, така и тази на пациентите, които обслужва и на колегите си с които реализира всяка здравна дейност.

Горещо бихме препоръчали книгата на всеки заинтересован, а при интерес от ваша страна бихме инициирали и съвместни дискусии по проблемите на детското здравеошпазване от гледна точка на Медицинският деликт.

Изказваме специална благодарност към авторката – адв. Мария Шаркова за енергичните усилия и блестящия резултат, реализиран чрез „Медицинският деликт“ и се надяваме да можем да работим съвместно и в бъдеще!

С уважение
Ръководството на Клиниката по Детска анетсезиология и интензивно лечение при УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“

Проф. Д-р Надежда Гаврилова
Доц. Д-р Румяна Андонова
Д-р Благомир Здравков

Проф. Д-р Надежда Гаврилова, Доц. Д-р Румяна Андонова, Д-р Благомир Здравков