На 27.09.2019 г. официално бяха открити превърналите се в традиционни Дни на адвокатите в СОК “Камчия”, съвместно организирани от Висшия адвокатски съвет и Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” за трета поредна година. В мероприятието ще вземат участие над 200 адвокати от цялата страна. Събитието бе открито от зам.-председателя на ВАдвС адв. Атанас Стоянов и председателя на УС на ЦОА адв. Йордан Йорданов, които приветстваха участниците. Поздравление към адвокатите отправи и адв. Емилия Недева – член на УС. Откриващото събитие е лекция на адв. Снежана Стефанова на тема: “Практически проблеми при обжалване на задържането по чл. 72 от ЗМВР и на задържането от прокурор до 72 часа по чл. 64 ал.2 от НПК в светлината на ЕКПЧ. Предпоставки за законосъобразност на мерките за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“ според практиката на ЕСПЧ.”. Освен състезанието за решаване на казуси, в утрешния ден ще се проведе и семинар на съдия Емилия Василева от ВКС на тема: “Неравноправните клаузи в потребителските договори”.