Уважаеми колеги,

Програма HELP на Съвета на Европа има удоволствието да съобщи за провеждането на нов откриващ семинар и онлайн курс на английски език на тема: „Киберпрестъпления и електронни доказателства“, който ще се състои на 12 декември 2023 г. в Мадрид, Испания. В този откриващ семинар и последващия го онлайн курс има възможност да участват и адвокати от други държави, като настоящата покана е към българските адвокати, които проявяват интерес към темата.

Откриващият семинар се организира в сътрудничество с Испанската адвокатска колегия и Испанското съдебно училище. Той ще продължи до 15:00 часа на 12.12.2023 г. и впоследствие се очаква участниците да се запишат и да завършат онлайн курса. По време на семинара ще се проведат няколко тематични панела, ръководени от експерти по киберпрестъпления.

Този път заявките за участие следва да се изпратят директно на нашите испански партньори, като срокът за това е много кратък – 22 ноември 2023 г.

Моля, изпращайте кандидатури на следния имейл адрес: proyectos-ue@abogacia.es

В темата на имейла трябва да се посочи: „HELP CYBERCRIME: ФАМИЛИЯ Име“

Пример: „HELP CYBERCRIME: GEORGIEV Ivan“

Заявлението следва да е изцяло на английски език и да се състои от:

• Автобиография (на английски език)

• Имейл адрес

• Телефон за връзка

Заинтересованите участници трябва:

  • да бъдат на разположение да присъстват лично на откриващия семинар;
  • да поемат ангажимент да следват и завършат онлайн курса (приблизително 1-2 часа работа на седмица);
  • да имат необходимите познания по английски език, за да участват в откриващия семинар и онлайн курса; групата е ограничена до 30 участници. Предимство ще се дава на участници с предишен опит по темата на курса и участници, които не са посещавали предишни откриващи семинари на HELP. За да се осигури групово разнообразие, след разглеждане на критериите, споменати по-горе, ще бъде направен подбор на принципа „първи по време, първи по право“ от всяка държава-членка на ЕС;
  • да разполагат с наличен лаптоп/таблет за достъп до платформата за електронно обучение HELP.

Групата ще бъде обучавана от двама експерти, които ще оказват подкрепа по време на провеждането на онлайн курса. Групата ще придобие задълбочени познания относно международните инструменти и политики, свързани с киберпрестъпността (разработени както на ниво Европейски съюз, така и на Съвета на Европа), и ще се възползва от сравнителноправна перспектива по темата.

Настаняването и пътните разходи ще бъдат покрити. Екипът на проекта ще се свърже с избраните участници за допълнителни подробности.

Подробна информация можете да откриете тук.