Уважаеми колеги,


Насроченият за днес – 12.12.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. хибриден семинар на тема: “Актуални въпроси на прилагане на правото на ЕС в държавите членки – изисквания към националните органи, произтичащи от принципите на съответстващо тълкуване, равностойност и ефективност“ с лектор: доц. д-р Христо Христев СЕ ОТЛАГА за 19.12.2022 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ИЗЦЯЛО В ОНЛАЙН ФОРМАТ, чрез платформата Zoom, със същия линк. Промяната се налага поради заболяване на лектора.


Благодарим за проявеното разбиране и молим да ни извините.