Годишни отчети за дейността на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ за:
 

2022 г.

 

2021 г.

 

2020 г.

 

2019 г.

 

2018 г.

 

2017 г.

 

2016 г.

 

2015 г.

 

2014 г.

 

2008-2013 г.

 

2007 г.

 

2006 г.

 

2005-2010 г.

 

 

Годишен финансов и счетоводен отчет на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ за:

 

2020 г. (ГФО и одиторски доклад)

 

2019 г. (ГФО и одиторски доклад)

 

2018 г. (ГФО и одиторски доклад)

 

2017 г. 

 

2016 г. (балансбюджет-отчеткапиталОППОПР).

 

2015 г. (балансбюджет-отчеткапиталОППОПР).

 

2014 г. (балансбюджет-отчеткапиталОППОПР).

 

2013 г. (балансбюджет-отчеткапиталОППОПР).

 

2012 г.

 

2011 г.

 

2010 г.

 

2009 г.