УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Представяйки Ви отчета за дейността на ЦОА „Кръстю Цончев“ за м. юли 2020 г., споделям с Вас настоящата позиция.

Последната лекция на проф. д-р Красимира Йонкова предизвика редица положителни отзиви, но имаше и някои, макар и малко, отрицателни коментари. Подчертавам, че възприемаме всички подобни коментари като градивна критика, която да спомогне за повишаване нивото на предлаганите от нас обучения. Посочените статистически данни показват недвусмислено засиления интерес към представените от проф. Йонкова теми.

Все пак, следва да имаме предвид, че съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за адвокатурата Центърът за обучение на адвокати е създаден за поддържане и повишаване на квалификацията на всички български адвокати, без изключение. Управителният съвет на ЦОА винаги се е ръководил от този принцип и затова изпращаме периодично анкетни карти (на всички над 11 000 колеги, предоставили своите електронни пощи за контакт) и се съобразяваме с желанията за провеждане на обучения по посочени в картите теми и лектори.

Фактът, че някои лекции не се възприемат положително от някого, не означава, че не бива да обучаваме тези, които са ги поискали. Не бива да отричаме правото, макар и на ограничен брой адвокати, да бъдат обучени по определена тема, която не представлява интерес за мнозинството.

Използвам случая да Ви уведомя, че от изпратената на 14.05.2020 г. анкетна карта за оценка дейността на ЦОА и за предлагане на теми и лектори от Ваша страна, която е достигнала до 11 126 адвокати, сме получили попълнени анкети само от 30 колеги. Всички направени предложения са отчетени и ще бъдат включени в есенните обучения.

Споделям тревогата, че присъщите за адвоката етичност, толерантност и дипломатичност липсват в някои от коментарите към проведената лекция на професор Йонкова, което, за съжаление, способства за уронване престижа и доверието към българската адвокатура.

Надявам се, че настоящата позиция препотвърждава целите и задачите на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, закрепени в Закона за адвокатурата, в Учредителния акт и в Правилника за организацията и дейността на ЦОА, които се стараем да изпълняваме стриктно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ

НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“:

 

АДВ. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

 

Тук можете да откриете Отчета за дейността на ЦОА „Кръстю Цончев“ за м. юли 2020 г. (моля, кликнете върху текста).

Виртуален отчет за проведените онлайн семинари през м. юли 2020 г. (моля, кликнете върху текста).