На 15.04.2019 г. се състоя официалното представяне на книгата на проф. дин Милко Палангурски “Бащите на Българската конституция: Мрежата на националната тъкан”, която Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” издаде по повод бележитата 140-годишнина от приемането на Търновската конституция.
Тържественото събитие се състоя в знаменателното за Велико Търново Народно читалище “Надежда – 1869”, където няколко пъти е заседавало Учредителното събрание.
На събитието присъстваха кметът на Община Велико Търново г-н Даниел Панов, арх. Донка Колева – председател на настоятелството на НЧ „Надежда – 1869“, проф. Веселин Янчев, председателят на Висшия адвокатски съвет г-жа Ралица Негенцова, както и конституционният съдия проф. Атанас Семов, който оцени Търновската конституция като огледало на националната душевност.
Книгата беше представена от председателя на УС на ЦОА адв. Йордан Йорданов, който благодари на автора и на г-н Нейко Генчев и издателство “Фабер” за отпечатването на книгата и забележителното графично оформление на корицата.