Книгата “В служба на българското правосъдие и на адвокатурата: История на Съюза на българските адвокати (1920-1944 г.)” с автор доц. дин Евгени Йочев бе официално представена на 14.10.2020 г. в Съюза на юристите в България. Изданието на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” привлече вниманието на множество адвокати, съдии, юристи, университетски преподватели, журналисти и политици. Събитието бе открито от адвокат Емилия Недева – член на УС на ЦОА, а книгата анонсира историкът проф. д-р Любомир Огнянов. Научното редакторство на изданието е на адвокат Даниела Доковска. От името на Съюза на съдиите в България приветствие отправи съдия Нели Куцкова.
Премиерата на монографията уважиха още зам.-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов, председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, членове на Висшия адвокатски съвет, председатели на адвокатските колегии в страната, председателят на НБПП Наталия Илиева, зам.-омбудсманът Елена Чернева-Маркова, председателят на БСК Радосвет Радев и др.