ДО
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ
ОТ СТРАНАТА
ДО
АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

 

Уважаеми колеги,
С писмо, прието на заседание на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“ от 08.01.2020 г., препотвърдихме принципите, при които се провеждат обученията в гр. София и в страната, финансирани от бюджета на ЦОА „Кръстю Цончев“. Повод за изготвянето на писмото беше проведеният на 7 и 8 декември 2019 г. в спа-хотел „Марково“ семинар на Софийската адвокатска колегия съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.
На 21.02.2020 г. получихме писмо-отговор от Софийския адвокатски съвет, подписано от неговия председател адв. Ивайло Данов, в което се цитира издадена фактура под №1000000085/13.12.2019 г. на участника в семинара адв. Мартин Ангелов Манолов от Пловдивската адвокатска колегия, съдържанието и стойността на която не стават ясни. Поради тази причина, приложено, изпращаме Ви цитираната фактура.
Получателят по фактурата не е участвал в кафе-паузи, обеди и вечери, нито е нощувал в спа-хотела. При дадените от ЦОА „Кръстю Цончев“ изрични указания за това как се организират и отчитат семинарите, намираме предоставените ни информация и документи, с които се отчита изпълнението на обучението,  за недостатъчни.
Приложение към настоящото писмо, съдържащо: писмото на Центъра за обучение на адвокати от 08.01.2020 г., писмото-отговор на Софийския адвокатски съвет от 21.02.2020 г., фактура №1000000085/13.12.2019 г. (моля, кликнете върху текста).
Председател на УС
на ЦОА „Кръстю Цончев“:
адв. Йордан Йорданов