Уважаеми колеги,
Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира подбор на около 30 участници в онлайн курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: “Приятелско правосъдие по отношение на децата и техните права” (Child Friendly Justice and Children’s Rights), който се очаква да започне през м. януари 2021 г. и ще продължи около 3 месеца с по едно занятие седмично от 1 час. Необходимо е владеене на английски език за началния семинар, а останалата част от курса ще бъде на български език.
Тези от Вас, които проявяват интерес и желаят да участват, следва да изпратят своите имена, изписани на латиница; е-поща; CV и кратко мотивационно писмо на е-поща coa@abv.bg в срок до 20.01.2021 г.