Уважаеми колеги,


Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира подбор на около 30 участници от България в курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Насилие над жени и домашно насилие“, който ще започне на 19 декември 2023 г. с откриващ присъствен семинар в гр. Атина, Република Гърция, при домакинството на Атинската адвокатска колегия, на който ще присъстват и адвокати от Гърция, и ще продължи около 12 седмици с онлайн занятия (след провеждане на откриващия семинар). Необходимо е владеене на английски език за откриващия семинар, а останалата част от курса ще бъде на български език. Откриващият семинар ще се проведе в присъствен формат на 19 декември 2023 г. в гр. Атина, в седалището на Атинската адвокатска колегия, а впоследствие учебните материали ще бъдат качвани в платформата на HELP и всеки участник ще може да се запознава с тях колкото и когато има възможност. Участието в курса е напълно безплатно, като разходите за транспорт и настаняване в Атина се поемат от организаторите.

В откриващия семинар участие ще вземат представители на Съвета на Европа, гръцката и българската адвокатура.

Тези от Вас, които проявяват интерес и желаят да участват, следва да изпратят своите три имена, изписани на латиница, е-поща и CV на е-поща coa@abv.bg в срок до 16.11.2023 г.

След записването и одобрението на участниците, всеки ще получи на посочения от него е-mail информация за регистрация за участие в курса, както и за откриващия семинар, който ще се състои на 19.12.2023 г. (вторник) в Атина.

На успешно завършилите курса ще бъде издаден сертификат от програма HELP на Съвета на Европа. Курсовете по програмата на Съвета на Европа за обучение на юридически специалисти по права на човека са интерактивни, достъпни и не е задължителна предварителна експертиза от страна на участниците в посочената материя.

Подробна информация и програма за откриващия семинар можете да откриете в приложения файл (моля, кликнете върху текста).