Здравейте, днес преглеждайки случайно интернет-сайта на Висшия адвокатски съвет, открих анонс за Кръгла маса днес за нелоялната конкуренция с участието на САК. От Софийския адвокатски съвет не са уведомили адвокатите от САК по никакъв начин за това. Темата се обсъжда от години сред адвокатите в интернет. Подавани са многобройни сигнали срещу правни сайтове, включително „Адвоката ми“, и до Софийския адвокатски съвет, и до Висшия адвокатски съвет, но тези сигнали са напълно игнорирани. През всичките тези години както органите, така и Висшите органи на адвокатурата, дори не излязоха с публично послание по медиите за тази нелоялна конкуренция. Защо не казаха поне веднъж по телевизията: „Безсилни сме да вземем мерки срещу нелоялната конкуренция, от която страдат адвокатите, с краен потърпевш – клиента, тъй-като нямаме законов механизъм да се борим с нея.“? Предложение за мерки: 1. Медийни изяви в посочения смисъл; публичност на проблема; 2. Промени в ЗА: – В чл. 24 да се дефинира прецизно адвокатската дейност и нейната защита. Конкретният текст е многократно представян от мен на Висшия адвокатски съвет. – В чл. 40, ал.1 думите „да рекламира своята дейност и“ да се заличат. Така ще бъде премахната ОБЩАТА /бланкова/ забрана за реклама, но ще останат конкретните ограничения /забрани/ за рекрламиране в ЗА и в ЕКА. с уважение: адвокат Борислав Вълчев