Уважаеми колеги,

Във връзка с подготовката на проектите за учебен план и програми за дейността и развитието на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ през 2021 г.,  съгласно чл. 11, т. 1 от Учредителния акт на Фондацията, молим да изпратите Вашите предложения за теми и лектори на е-поща coa@abv.bg или на адрес: гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4.