Уважаеми колеги,

Щастлив съм да Ви уведомя, че в резултат на успешното сътрудничество и взаимодействие на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ с програма HELP на Съвета на Европа в последните две години, представителят на програмата за България и координатор на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ – Томислав Тошков, е избран за заместник-член на Консултативния съвет на програма HELP на Съвета на Европа. Номинацията и изборът на българския представител Томислав Тошков дойдоха в отговор на отчетената от Секретариата на програмата като проактивна дейност на ЦОА „Кръстю Цончев“, както и на засиления интерес на българските адвокати към провежданите курсове. Основата за успешната съвместна работа на Центъра за обучение на адвокати и програма HELP постави доц. д-р Светла Маргаритова, адвокат, която беше доскорошен представител на програма HELP за България. Тук е мястото да изкажа огромната си благодарност за изключително ползотворното сътрудничество на ЦОА „Кръстю Цончев“ с доц. д-р Светла Маргаритова.

Изборът за членове на Консултативния съвет се проведе в рамките на Годишната конференция на членовете на мрежата на HELP (HELP Network Conference 2021), която се състоя на 1-2 юли 2021 г. в седалището на СЕ – Двореца на Европа, гр. Страсбург, Република Франция. Право да гласуват имаха всички представители (HELP Info Points и HELP Focal Points) на страните членки на Съвета на Европа.

Резултатите бяха оповестени от ръководителя на програма HELP Ева Пастрана.

По изключение, Kонсултативният съвет на HELP в периода 2021 – 2023 г. ще включва осем членове и трима заместник-членове и ще бъде съставен, както следва (в азбучен ред):

Мирела Богдани, Албания

Хулен Фернандес Конте, Испания

Божана Франович, Черна гора

Мария-Андриани Костопулу, Гърция

Владимир Паламарчук, Молдова

Джовани Панзини, Италия

Йелена Ристич, Северна Македония

Роксана Ризою, Румъния

Заместник-членове:

Ервинас Баубинас, Литва

Тамара Шашихина, Русия

Томислав Тошков, България

Консултативният съвет на HELP е орган, назначен от мрежата на представителите на HELP за предоставяне на консултативна подкрепа на Секретариата на HELP, извън заседанията на мрежата HELP. В това отношение консултативният съвет на HELP има следните функции: предоставя съвети на секретариата на HELP относно методологията за обучение на юридически специалисти; определя обща стратегия за координация на обучението по правата на човека между съответните международни и национални участници; предлага на HELP Network приоритетни теми за бъдещи обучителни дейности; предоставя съвети по други допълнителни специфични проблеми, идентифицирани от HELP мрежата и HELP секретариата; представлява програмата HELP по искане на Секретариата на HELP.

Консултативният съвет на HELP координира своите дейности със Секретариата на HELP.

––––––––

Повече за Годишната конференция:

Конференцията беше организирана под егидата на Унгарското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Първоначално насочена към членовете на HELP мрежата – националните адвокатски, съдебни и прокурорски училища и адвокатски колегии – както и партньорите на HELP като Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN), Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE), Агенцията на ЕС за Основни права (FRA), ВКБООН или ОССЕ / СДИПЧ, е-конференцията беше отворена и за по-широка аудитория, излъчвана със симулатенен превод на английски, френски и руски език.

Конференцията беше открита от председателя на ЕСПЧ Робърт Спано, зам.-генералния секретар на Съвета на Европа Бьорн Берге, посланика на Унгария в Съвета на Европа Хари Алекс Рус и посланика на Европейския съюз в Съвета на Европа Меглена Кунева.

Модератор беше Михаил Лобов, ръководител на департамента по човешки права и международно сътрудничество на СЕ.

––––––––

В приветственото си обръщение Хари Алекс Рус, извънреден и пълномощен посланик, постоянен представител на Унгария в Съвета на Европа, подчерта връзките между приоритетите на унгарското председателство и работата на програма HELP, като наблегна по-специално на HELP курсовете по детското правосъдие, деца бежанци и мигранти, семейно право, околна среда и права на човека, както и киберпрестъпления.

Бьорн Берге, заместник-генерален секретар на Съвета на Европа, подчерта значението на споделянето на знания за правата на човека и отчете ролята на HELP за разширяване на тези граници на знанието. Той отбеляза, че програма HELP предлага „динамична система, която се разраства бързо и е полезна. За да бъдат изпълнени европейските стандарти и да бъде осъществявано европейското правосъдие, имаме нужда от подобни инициативи. “ След като самият той е преминал успешно HELP курса „Права на човека в областта на спорта“, той посочи високото качеството и полезността на курсовете в светлината на специфичните предизвикателства пред човешките права, с които се сблъскваме днес. Бьорн Берге постави особен акцент върху интереса и участието в курсовете HELP от по-млада аудитория и студенти, като посочи, че това „посява семената на културата на правата на човека, която се надявам, че ще продължава да процъфтява през следващите години“.

Меглена Кунева, посланик, ръководител на делегацията на Европейския съюз в Съвета на Европа, припомни колко силна база от знания е необходима, за да се защитят правата на човека, и похвали способността на HELP да събере много участници с общ ангажимент за юридическо обучение. Тя приветства тясното сътрудничество между HELP и ЕС при разработването на курсовете, отразено чрез включването на правната система на ЕС в съдържанието на курсовете. Също така изтъкна няколко успешни примера за институционално сътрудничество между ЕС и HELP като „HELP в ЕС“, „HELP в Западните Балкани“ и HELP компоненти в програмите на ЕС за Южно Средиземноморие и Централна Азия. „ЕС се гордее, че е най-важният партньор за HELP и Съвета на Европа“, отбеляза тя.

Посланик Кунева посочи, че юридическите специалисти с общо разбиране за техните споделени ценности, са в добра позиция да водят дискусиите и „трябва да се стремят към по-добро“ за защита на правата на човека, поддържане на върховенството на закона и насърчаване на демокрацията. Тя подчерта необходимостта да ги подкрепим в тази задача в съответствие с новата стратегия на ЕС за съдебно обучение.

––––––––

Основната реч на конференцията беше изнесена от съдия Робърт Спано, председател на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Той изтъкна и разгледа три належащи глобални предизвикателства: атаките срещу съдебната независимост и върховенството на правото, отговорите на глобалната пандемия и екологичната криза. Той похвали ролята на HELP, която превръща субсидиарността в ежедневна реалност. „Принципът на върховенството на правото е нищо без независими съдилища, вградени в демократична структура, която защитава и спазва основните права (…) Виждам пряка връзка между програма HELP и независимите съдии на национално ниво.“ Той подчерта отличното сътрудничество със Секретариата и отбеляза, че чрез комбиниране на стандартите за правата на човека както от Съвета на Европа, така и от Европейския съюз, курсовете HELP допринасят за по-голяма съгласуваност в рамките на „симбиотичната“ съдебна практика на съдилищата в Страсбург и Люксембург.

В заключение той заяви: „Нарастващият интерес към курсовете HELP, който се разшири значително по време на глобалната пандемия, свидетелства за реалната нужда от материали за обучение с отлично качество по европейските стандарти за правата на човека. По този начин Европейската общност на съдиите по правата на човека стъпка по стъпка се превръща в реалност. “

––––––––

В обръщението си по темата за обучението по правосъдие и права на човека Анна Остин, юрисконсулт, регистратор на Европейския съд по правата на човека, представи пътя на ЕСПЧ за споделяне на знания, от неговия произход до развитието на вътрешните процеси, създаването и разширяването на Мрежата на висшите съдилища и планираната от нея външна инициатива за споделяне на знания с акцент върху предоставянето на изчерпателно, актуално и аналитично съдържание по съдебната практика на ЕСПЧ. Тя потвърди необходимостта от засилено и трансформиращо споделяне на знания.

Дуро Сеса, бивш президент и настоящ член на Бюрото на Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE), подчерта, че съдебното обучение, както първоначално, така и по време на работа, е право и задължение на съдиите, и припомни, че добре обученият съдия е гаранция за съдебна независимост и справедливи актове, основани на закона. Той контекстуализира работата на CCJE, очертавайки редица ключови мнения и връзките им със съдебното обучение.

 

Петър-Джозеф Дзонка, ръководител на отдел „Общо наказателно право и съдебно обучение“ и заместник-директор по наказателно правосъдие, Европейска комисия, потвърди значението на съдебното обучение като ключов компонент за поддържане на върховенството на правото и очерта новото съдебно обучение в ЕС чрез Стратегия 2021-2024. Той подчерта значението на подкрепяните от ЕС проекти като HELP в ЕС, като си определи като „прекрасен пример за взаимодействие между ЕС и СЕ“.

––––––––

Постиженията на програмата HELP и ангажираността на членовете и партньорите на мрежата HELP през изминалата година бяха представени от Ева Пастрана, ръководител на HELP, Съвет на Европа, която разкри, че броят на потребителите в HELP онлайн платформата е нараснала до над 90 000 в края на юни 2021 г., половината от които са от държавите-членки на ЕС (топ 10: Франция, Турция, Италия, Испания, Украйна, Русия, Гърция, Великобритания, Румъния и Грузия). Каталогът на онлайн курсовете HELP по различни теми за правата на човека нарасна до 38 курса и повече от 300 национални адаптации, свободно достъпни на онлайн платформата HELP. Курсовете HELP обхващат европейските стандарти за правата на човека, илюстриращи взаимодействието между Съвета на Европа (ЕКПЧ, Европейската социална харта и други конвенции на Съвета на Европа, както и юриспруденцията) и ЕС (Хартата на ЕС и други актове, както и съдебната практика на Съда на Европейския съюз).

Постиженията на HELP по регионалните проекти за HELP в ЕС и HELP в Западните Балкани, както и HELP дейностите в Руската федерация, Турция, страните от Източното партньорство и в университетите бяха представени на участниците и от Ана-Мария Телбис, Валентина Боз, Ана Медарска-Лазова и Василиса Нешатаева от Секретариата на HELP.

––––––––

Видно място в дневния ред на конференцията беше посветено на информирането за текущите предизвикателства пред зачитането на правата на човека и за HELP отговора на тези предизвикателства чрез съответните онлайн курсове, поставяйки HELP в контекста на други дейности за сътрудничество и в рамките на по-общото обучение „Стратегия и политика на правата на човека“ на Съвета на Европа:

Поддържане на върховенството на закона и ролята на Програмата на Съвета на Европа и за ефективност на правосъдието (CEPEJ): от Мюриел Деко, секретар на CEPEJ, Съвет на Европа;

Курсът HELP по етика на съдиите, прокурорите и адвокатите беше представен от Нурия Диас Абад, координатор на курса и бивш президент на EHCN;

Курсът HELP за борба с корупцията беше представен от Мустафа Ферати, ръководител на отдела за икономическа престъпност, Съвет на Европа;

Предстоящият курс за HELP по киберпрестъпността: Будапещатската конвенция, бе обявен от Вергил Спиридон, ръководител на операциите на Службата за киберпрестъпления, Съвет на Европа;

Ролята на HELP в политиката за сътрудничество и съседство на СЕ (Южно Средиземноморие и Централна Азия) беше илюстрирана от Пилар Моралес, координатор на политиката за добросъседство / ръководител на офиса на Съвета на Европа в Тунис, офис на Генералната дирекция на програмата, Съвет на Европа;

Актуализираният HELP курс по международно сътрудничество по наказателноправни въпроси (ICCM) беше представен от Ева Масса, HELP координатор по предотвратяване на радикализацията и съдебен отговор на тероризма и координатор на проекти по МСНД, Съвет на Европа.

––––––––

Вторият ден на конференцията включваше тематична сесия за здравеопазването и HELP, разглеждаща съвременните предизвикателства в областта на здравеопазването и правата на човека и съответните HELP ресурси:

Биоетика – развитие по време на COVID -19: Лорънс Луоф, секретар на Комитета по биоетика (DH-BIO), Съвет на Европа;

Конвенцията MEDICRIME и съответният курс на HELP по темата: Оскар Аларкон-Хименес, изпълнителен секретар на Комитета на страните по Конвенцията MEDICRIME, Съвет на Европа;

Социални права по време на COVID -19 и актуализираният HELP курс за трудови права: Амая Убеда де Торес, както и модулът HELP относно ревизираната Европейска социална харта.

––––––––

Членовете на мрежата HELP също взеха думата, за да се обърнат към своите колеги, да представят опита си с курсовете по HELP, да подчертаят добрите практики и да разкажат за своите планове и идеи за бъдещо сътрудничество:

Нела Попович, представител на Съдебната академия на Хърватия

Джовани Пансини, HELP Info Point за Италия

Диана Скобиоала, координатор на HELP за Република Молдова

Тамара Шашихина, представител на университета MGIMO, Руска федерация

Наташа Габер Дамяновска, директор на Академията за съдии и прокурори, Северна Македония

Хулен Фернандес Конте, HELP Info Point за Испания

Клаудия Вайсбарт, ръководител на Комитета по човешките и основните права, Европейска мрежа за съдебно обучение (EJTN)

Николаос Куткиас, председател на Комитета за обучение, Съвет на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE)

––––––––

По отношение на стратегията за развитието на HELP, Кристоф Поарел, директор по правата на човека, Генерална дирекция по правата на човека и върховенството на правото на Съвета на Европа, очерта ключовите разработки на HELP в рамките на програмата през годината и отбеляза тяхната важна роля за постигането на приоритетите на СЕ. Той също така обърна внимание на неотдавнашния Меморандум за разбирателство, подписан между Съвета на Европа и Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE). Той припомни, че Съветът на Европа, чрез програмата HELP, е бил подготвен (чрез курсовете HELP, тяхната методология и набора от преподаватели в HELP), когато настъпи кризата от COVID -19, за да подкрепи членовете на мрежата и партньорите да продължат усилията си за съдебно обучение. Той също така подчерта, че цифровизацията е еднопосочен път и че електронното обучение за професионалисти в областта на човешките права е тук, за да остане и да бъде допълнително подобрено и развито. Отбеляза взаимодействието на HELP в работата на Съвета на Европа.

––––––––

Тази година конференцията HELP беше домакин на специална тематична сесия за околната среда и правата на човека.

Сесията беше открита от Рик Деймс, председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), който отбеляза появата на „ново поколение човешки права“, което включва правото да живеем здравословно, чисто, безопасно в един устойчив околен свят. Той повтори, че околната среда е ключов фактор за ползването на правата, посочени в ЕКПЧ, и призова извънредните ситуации в областта на околната среда да бъдат разглеждани като „въпрос на принцип, а не на политика“. Освен това той очерта потенциална пътна карта за това как СЕ може да увеличи защитата в тази област, като се застъпи за нов Допълнителен протокол за включване на правото на здравословна околна среда в ЕКПЧ. Той отбеляза, че „Околната среда е човешко право. Точка.“

Меглена Кунева, посланик, ръководител на делегацията на ЕС в Съвета на Европа, отбеляза, че макар споделянето на идеи да е важно, ключовата стъпка е тяхното изпълнение и реализация. Тя допълни ролята на HELP в това изпълнение, с новия HELP курс за околната среда и правата на човека, който насърчава разбирането на съответните проблеми и необходимостта от действия.

През 2021 г. бяха разработени два нови HELP курса по темата. Наталия Кобиларц, старши юрист, Регистър на Европейския съд по правата на човека и съавтор на курса, представи HELP курса за околната среда и правата на човека и направи преглед на възможностите за опазване на околната среда чрез законодателството за защита правата на човека, с примери от националните, европейските и международните правни рамки, както и подхода, възприет от съдебната практика на ЕСПЧ в това отношение.

Освен това, актуализираният курс по бизнес и човешки права беше представен от координатора на курса Дженифър Зерк. Тя се спря на основните елементи на бизнеса и правата на човека, по-специално мултидисциплинарния характер и важната роля, която адвокатите могат да играят за гарантиране на ефективни човешки права в тази област.

Сесията даде възможност да се подчертае текущата работа на Съвета на Европа по опазване на околната среда със следните презентации:

По отношение на установяването на стандарти, Марете Биерегард, Управителен комитет за правата на човека (CDDH), Съвет на Европа, представи работата на Подготвителната група за правата на човека в областта на околната среда, включително предстоящото актуализирано трето издание на Наръчника на Съвета на Европа относно правата на човека и околната среда и предостави преглед на текущата инициатива за необвързващ инструмент на Съвета на Европа по темата.

В контекста на дейностите по сътрудничество, Лиля Гретарсдотир, ръководител на отдела за сътрудничество, Отдел за прилагане на стандартите за правата на човека, правосъдието и правното сътрудничество, Съвет на Европа, припомни необходимостта от ангажираност за справяне с тези проблеми. Тя подчерта ролята на дейностите за сътрудничество на Съвета на Европа за предоставяне на капацитет и подкрепа за реализиране на прилагането на необходимите правни стандарти и за преодоляване на пропастта между тези правни стандарти и тяхното практическо прилагане за защита и успешна реализация.

В заключителното си слово Ева Пастрана очерта следващите стъпки пред програма HELP по отношение на опазването на околната среда. Тя припомни на всички участници предимството на курсовете HELP като ценни ресурси и насърчи тяхното разпространение и адаптиране към националните правни рамки, редица от които са вече в ход. Тя също така предложи провеждането на тематично събитие – обучение на обучители, и предвиди засиленото интегриране на HELP ресурси в дейности за сътрудничество в региона.

––––––––

Линк с видео-записи на английски, френски и руски език от провелата се Годишна конференция можете да откриете тук: https://www.coe.int/en/web/help/-/human-rights-responses-to-global-challenges-2021-help-network-conference

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ

„КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“:

АДВОКАТ ЙОРДАН ЙОРДАНОВ