На 06.06.2019 г. Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” беше домакин на публичното представяне на книгата “Защита на личните данни” с автори Десислава Тошкова-Николова и Невин Фети (издание на ИК “Труд и право”). Залата се оказа тясна за дошлите над 100 гости на презентацията, сред които председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, проф. Емилия Друмева и Пламен Узунов – секретари по правните въпроси на Президента на Република България, чл.-кор. проф. дюн Цанка Цанкова, проф. Сашо Пенов, г-н Асен Ризов – президент на ИК „Труд и право“, членове на Висшия адвокатски съвет, Комисията за защита на личните данни и Центъра за обучение на адвокати, съдии, адвокати, длъжностни лица по защита на данните, юристи и приятели на двете авторки.
Събитието бе открито от председателя на УС на ЦОА адв. Йордан Йорданов, който запозна аудиторията с основното съдържание на книгата, нейните преимущества, както и с биографията на авторите, след което даде думата и на самите тях. Десислава Тошкова-Николова и Невин Фети благодариха емоционално на всички присъстващи, на техните учители, приятели и колеги, които са ги подкрепяли в академичното и професионално израстване. Авторите запознаха подробно със съдържанието на книгата гостите на мероприятието, а след тях рецензиите си на труда преставиха и проф. д.т.н. Веселин Целков – член на КЗЛД, и проф. дюн Цветан Сивков. Последваха изказвания на присъстващите, които благодариха за уникалната по рода си книга и пожелаха успех на изданието и авторите.